tgd
30 آبان 1401 - 10:22

گذرگاه مرزی اسپین بولدک امروز باز می شود

منابع خبری از گشایش گذرگاه چمن – اسپین بولدک به روی مردم و موترهای باربری خبر می‌دهد. بدالحمید زهری معاون کمیشنری چمن در پاکستان پس از دیدار با مقام‌های طالبان اعلام کرد امروز دوشنبه ۳۰ عقرب دروازه گذرگاه اسپین بولدک باز خواهد شد. بدالحمید زهری معاون کمیشنری چمن در پاکستان پس از دیدار با مقام‌های طالبان اعلام کرد امروز دوشنبه ۳۰ عقرب دروازه گذرگاه اسپین بولدک باز خواهد شد.معاون کمیشنری این گذرگاه در پاکستان افزود مقام‌های افغان در جریان گفتگوها، از وقوع این رویداد ابراز تاثر عمیق کردند. زهری گفت در گفتگو توافق شد تا دروازه دوستی، (گذرگاه چمن – سپین بولدک) از دوشنبه به روی مردم و تاجران بازگشایی شود. ملا عبدالشکور حقانی سرپرست ریاست خارجه در قندهار نیز تایید کرد پاکستانی‌ها وعده برای بازگشایی مرز داده اند. حقانی گفت در مورد گذرگاه اسپین بولدک توافق شد از دوشنبه ۲۱ نومبر به صورت مکمل بازگشایی شود. از جانب ما مشکلی وجود ندارد، اگر آنها مشکلی را ایجاد نکنند. حقانی گفت در مورد گذرگاه اسپین بولدک توافق شد از دوشنبه ۲۱ نومبر به صورت مکمل بازگشایی شود. از جانب ما مشکلی وجود ندارد، اگر آنها مشکلی را ایجاد نکنند.باید گفت که با بسته ماندن مرز چمن – اسپین بولدک در بیش از یک هفته گذشته، صد‌ها موتر در دو سوی مرز متوقف مانده اند که زیان‌های مالی را به تاجران وارد کرده است. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 870456