tgd
28 آبان 1401 - 16:20

سرمایه گذاری در دنیای واقعی ارزش و اهمیت صد چندانی دارد

زنجان-استاندار زنجان گفت: سرمایه گذاری در دنیای واقعی ارزش و اهمیت صد چندانی دارد به همین دلیل باید توجه ویژه به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها صورت گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر شنبه در مراسم افتتاح کتابخانه امام حسین (ع) شهر زنجان با بیان اینکه سرمایه گذاری در دنیای واقعی ارزش و اهمیت صد چندانی دارد، گفت: کتابخانه ها به عنوان بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی در توسعه جامعه موثر هستند و به همین دلیل باید توجه ویژه به توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها صورت گیرد. خبرنگار مهروی افزود: به لحاظ فرهنگی از ابزارهایی در جهان برای تولید محتوا بهره می گیرند و با این ابزارها شروع به روایتگری و درواقع با آن کنشگری اجتماعی را ایجاد می‌کنند. افشارچی با بیان اینکه ما در تولید محتوا برتر نیستیم، بلکه تولید برتر در دست کسانی است که روایتی از خودشان تولید و در نهایت کنشگری اجتماعی را ایجاد می کنند، ادامه داد: در حوادث اخیر ۲۷ سرویس اطلاعاتی خارجی در حال فعالیت هستند و در این میان تقویت دنیای واقعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استاندار زنجان تاکید کرد: کتابخانه را نباید سنتی دید، بلکه باید متفاوت باشند و به این مراکز و سایر حوزه های فرهنگی باید توجه جدی داشت و دنیای واقعی را تقویت کرد. افشارچی با بیان اینکه باید از ظرفیت شهرداری برای پیشبرد اهداف حوزه کتاب و فرهنگ مطالعه استفاده شود، گفت: باید برای توسعه فضاهای کتابخانه ای شهرداری ورود پیدا کند. وی افزود: ایجاد کتابخانه هابرای تاثیر گذاری در وجود انسان هااست و اینکه تولید ثروت انجام دهیم که در نهایت انسانهایی که مد نظرمان باشد نباشد، با دنیای دیگر هیچ تفاوتی ندارد. استاندارز نجان گفت: باید به کتابخانه ها، نگاه سرای محله ای داشت و در این سرا گفت و گو، با هم بودن، درک همدیگر معنا پیدا می کند و به شناخت بیشتر و تغییر هم کمک می کند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 865912