tgd

آخرین اخبار در مورد نگرانی صربستان از گسترش جنگ اوکراین به سرزمین‌های دیگر

نگرانی صربستان از گسترش جنگ اوکراین به سرزمین‌های دیگر

نگرانی صربستان از گسترش جنگ اوکراین به سرزمین‌های دیگر به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان شامگاه دوشنبه از کشیده‌شدن جنگ اوکراین به سرزمین‌ها و کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرد. ووچیچ طی سخنرانی برای مردم صربستان، با بیان اینکه درگیری‌ها و جنگ در اوکراین همچنان در حال تشدید است، گفت این نگرانی وجود دارد که جنگ اوکراین از خاک این کشور فراتر ...

نگرانی صربستان از گسترش جنگ اوکراین به سرزمین‌های دیگر

نگرانی صربستان از گسترش جنگ اوکراین به سرزمین‌های دیگر به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان شامگاه دوشنبه از کشیده‌شدن جنگ اوکراین به سرزمین‌ها و کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرد. ووچیچ طی سخنرانی برای مردم صربستان، با بیان اینکه درگیری‌ها و جنگ در اوکراین همچنان در حال تشدید است، گفت این نگرانی وجود دارد که جنگ اوکراین از خاک این کشور فراتر ...

نگرانی صربستان از گسترش جنگ اوکراین به سرزمین‌های دیگر

نگرانی صربستان از گسترش جنگ اوکراین به سرزمین‌های دیگر به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان شامگاه دوشنبه از کشیده‌شدن جنگ اوکراین به سرزمین‌ها و کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرد. ووچیچ طی سخنرانی برای مردم صربستان، با بیان اینکه درگیری‌ها و جنگ در اوکراین همچنان در حال تشدید است، گفت این نگرانی وجود دارد که جنگ اوکراین از خاک این کشور فراتر ...