tgd

آخرین اخبار در مورد گذرگاه مرزی

گذرگاه مرزی اسپین بولدک امروز باز می شود

منابع خبری از گشایش گذرگاه چمن – اسپین بولدک به روی مردم و موترهای باربری خبر می‌دهد. بدالحمید زهری معاون کمیشنری چمن در پاکستان پس از دیدار با مقام‌های طالبان اعلام کرد امروز دوشنبه ۳۰ عقرب دروازه گذرگاه اسپین بولدک باز خواهد شد. بدالحمید زهری معاون کمیشنری چمن در پاکستان پس از دیدار با مقام‌های طالبان اعلام کرد امروز دوشنبه ۳۰ عقرب دروازه گذرگاه اسپین بولدک باز خواهد شد.معاون کمیشنری این گذرگاه ...